اطلاعیه شماره 12- برگزاری آزمون جامع پایان سطح یک دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازیاطلاعیه شماره 12
برگزاری آزمون جامع پایان سطح یک دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
ورودی مهر 1395


به اطلاع آن دسته از دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع پایان سطح یک رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی می رساند که این آزمون در روز چهارشنبه مورخ 5 مهرماه 1396 برگزار خواهد شد در این خصوص موارد ذیل به اطلاع می رسد :
این آزمون به صورت الکترونیکی در قالب سوالات MCQs ازتمامی دروس سطح یک و به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.
افراد واجد شراط شرکت در آزمون می توانند با حضور فیزیکی در سایت آزمون دانشگاههای محل اشتغال خود ، با استفاده از شناسه کاربری و رمز در اختیار با اتصال به سامانه مرکزی آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در آزمون شرکت کنند. لیست افراد واجد شرایط آزمون پس از استعلام از اساتید دروس مربوطه و تعیین لاگ فعالیت های آموزشی دانشجویان که شامل انجام کامل تکالیف ارائه شده است اعلام می گردد.

با تشکر
دکتر سلیمان احمدی
مدیر گروه آموزش پزشکی مجازی