اطلاعیه شماره 14
تمدید ثبت نام رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
ورودی مهر 1396

قابل توجه متقاضیان گرامی شرکت در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و درخواست های مکرر تعداد کثیری از اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور جهت ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ، به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام در این دوره از تاریخ 96/06/21 لغایت 96/06/25 تمدید شد. واجدین شرایط می توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه فراخوان مندرج در سایت دانشگاه به آدرس اینترنتی http//vums.ac.ir مراجعه نمایند.

با تشکر
دکتر سلیمان احمدی
مدیر گروه آموزش پزشکی مجازی

مشاهده متن کامل اطلاعیه