اطلاعیه شماره 20
تمدید مهلت پاسخگویی به تکالیف

به اطلاع می رساند با توجه به درخواست های مکرر تعداد کثیری از دانشجویان مبنی بر تمدید مهلت پاسخگویی به تکالیف و با عنایت به موافقت اساتید محترم با این درخواست، زمان پاسخگویی به تکالیف حداکثر تا 22 فروردین ماه تمدید شد. دانشجویان محترم می توانند تا زمان اعلام شده نسبت به ارسال تکالیف خود اقدام نمایند.

با تشکر