اطلاعیه شماره 22
تمدید مهلت انتخاب واحد

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی می رساند، زمان انتخاب واحد پودمان دوم 97-96 تا تاریخ 97/03/06 تمدید گردید. این زمان آخرین مهلت انتخاب واحد می باشد. لذا دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند جهت اخذ واحد های درسی خود مطابق با دستورالعمل انتخاب واحد (اطلاعیه شماره 21) از طریق سامانه سما اقدام نمایند.