معرفی سامانه نماد دانشگاه علوم پزشکی مجازی

اطلاعیه

همانطور که مستحضرید سامانه نماد به عنوان یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی موقت در دانشگاه علوم پزشکی مجازی به کار گرفته شد. به یاری خداوند متعال، سامانه کشوری مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید که بر اساس آخرین دستاوردهای یادگیری الکترونیکی در جهان و متناسب با سیستم آموزشی ایران، در دانشگاه علوم پزشکی مجازی طراحی شده، آماده بهره برداری است.
بر همین اساس کلیه فراگیران محترم دانشگاه علوم پزشکی مجازی می توانند با ورود به سامانه نوید، دوره آموزشی خود را ادامه دهند. سامانه نوید تاکنون به صورت رایگان در اختیار 20 دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار گرفته و تا مهرماه سال جاری به کلیه دانشگاه های متقاضی ارائه میشود.
لازم به ذکر است که سامانه نماد به دلیل ایرادات موجود در این سامانه و عدم توانایی شرکت ارائه کننده برای پشتیبانی آن، از مجموعه نرم افزارهای دانشگاه علوم پزشکی مجازی حذف گردید.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور در طی سال های گذشته اقدامات ارزنده ای در طراحی و ارائه انواع روش های یادگیری الکترونیکی انجام داده اند. با این وجود سرعت رشد و توسعه آموزش های مجازی در جهان بسیار زیاد بوده و دستیابی به آخرین دستآوردهای جهانی و ارتقای کیفی و کمی آن بر اساس استانداردهای جهانی و هم گام با دانشگاه های معتبر خارج از کشور و کسب مرجعیت علمی این شاخه از علم در منطقه، مستلزم ایجاد مجموعه ای پویا با فعالیت اختصاصی در زمینه آموزش مجازی می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در همین راستا و به منظور تحقق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی تاسیس شده است.

یکی از برنامه های اصلی دانشگاه طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی با تمام امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمت به تمام دانشگاه های علوم پزشکی متقاضی است. از آنجا که راه اندازی این سامانه زمان بر است، نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی حاضر به طور موقت راه اندازی شده تا نیازهای موجود در این مدت را برآورده سازد. طراحی آموزشی این نرم افزار در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته و در قالب یک تفاهم نامه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مجازی قرار گرفته است. 


اطلاعیه های رشته کارشناسی ارشد
آموزش پزشکی مجازی