معرفی سامانه نماد دانشگاه علوم پزشکی مجازی


اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله فراخوان کارشناسی ارشد
آموزش پزشکی مجازی ( ورودی 96 )

اطلاعیه شماره 16- شیوه نامه انتخاب واحد برای داوطلبان رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ترم اول سطح یک - ورودی مهر ماه 1396

اطلاعیه آزمون الکترونیکی سطح یک آموزش پزشکی مجازی
اطلاعیه شماره 14 - تمدید ثبت نام رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه شماره 12- برگزاری آزمون جامع پایان سطح یک دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه فراخوان دومین مرحله پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اطلاعیه شماره 11 - آزمون پایان سطح یک فراگیران رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه شماره 9 - انتخاب واحد ترم دوم فراگیران رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه شماره 8 - انتخاب واحد ترم دوم فراگیران رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی رفع مشکل عدم نمایش فایل های فلش (اسکورم) در گوگل کروم اطلاعیه شماره7 درخصوص آزمون دروس سطح 1 رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی مجازی قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور در طی سال های گذشته اقدامات ارزنده ای در طراحی و ارائه انواع روش های یادگیری الکترونیکی انجام داده اند. با این وجود سرعت رشد و توسعه آموزش های مجازی در جهان بسیار زیاد بوده و دستیابی به آخرین دستآوردهای جهانی و ارتقای کیفی و کمی آن بر اساس استانداردهای جهانی و هم گام با دانشگاه های معتبر خارج از کشور و کسب مرجعیت علمی این شاخه از علم در منطقه، مستلزم ایجاد مجموعه ای پویا با فعالیت اختصاصی در زمینه آموزش مجازی می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در همین راستا و به منظور تحقق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی تاسیس شده است.

یکی از برنامه های اصلی دانشگاه طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی با تمام امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمت به تمام دانشگاه های علوم پزشکی متقاضی است. از آنجا که راه اندازی این سامانه زمان بر است، نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی حاضر به طور موقت راه اندازی شده تا نیازهای موجود در این مدت را برآورده سازد. طراحی آموزشی این نرم افزار در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته و در قالب یک تفاهم نامه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مجازی قرار گرفته است.