قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

برای استفاده از سامانه نماد ابتدا از فهرست دانشگاه ها در منوی سمت راست، دانشگاه مجازی را انتخاب نمایید و بعد ازrefresh شدن صفحه بر روی آیکون سما کلیک کنید. بعد از چند لحظه وارد سامانه سمای دانشگاه مجازی می شوید.
اکنون وضعیت خود (دانشجو) را انتخاب کرده، نام کاربردی و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
بعد از تایید، وارد صفحه اختصاصی خود در نماد می شوید.

لازم به ذکر است که دوره از روز دوشنبه 24 آبان ماه با درس مقدمات یادگیری غیر حضوری آغاز می شود.
کلیه فراگیران محترم باید این درس را در طی 10 روز مطالعه نمایند. بعد از این مدت محتواها و مطالب سایر دروس نیز بارگزاری شده است.