قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

برای استفاده از سامانه نماد (صورتی که دانشگاه شما عضو آن باشد) ابتدا از فهرست دانشگاه ها در منوی سمت راست، دانشگاه خود را انتخاب نمایید و بعد ازrefresh شدن صفحه بر روی آیکون سما کلیک کنید. بعد از چند لحظه وارد سامانه سمای دانشگاه خود می شوید. اکنون وضعیت خود (استاد یا دانشجو) را انتخاب کرده، نام کاربردی و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
بعد از تایید، وارد صفحه اختصاصی خود در نماد می شوید. اگر فهرست درس یا دانشجویان خود را نمی بینید باید با ادمین سما در دانشگاه خود تماس بگیرید.
زیرا مشخصات شما در سمای دانشگاه خود کامل وارد نشده است.

لازم به ذکر است که کلیه اطلاعات دروس، دانشجویان و استادان از سامانه سما فراخوانی می شود و این امر تنها بعد از انتخاب واحد و تایید دانشگاه صورت می گیرد.